Καθαρισμοί αγωγών

Καθαρισμοί αγωγών

Η Αποφραχτική εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό αγωγών αποχέτευσης και κάθε τύπου σωλήνα, σε όλη την Αττική. Δίνουμε ριζικές λύσεις και όχι προσωρινές. Με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα και φραξίματα αγωγών όλων των τύπων και μεγεθών. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του αποχετευτικού σας δικτύου με στόχο να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του.

 

Καλέστε μας Τώρα